Zapraszamy na spotkanie informacyjne

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w Poniedziałek 14 września 2020 roku o godzinie 17:00 w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu. Tematem spotkania będą odnawialne źródła energi.

Dożynki Gminne 2020

Dnia 5 września 2020 roku w Kościele Parafialnym w Chociwlu odbyła się Msza Święta dziękczynna za tegoroczne plony, której przewodniczył ksiądz Proboszcz Tadeusz Kłapkowski. Obrzęd dożynkowy, odczas którego wprowadzono wieńce dożynkowe przygotowane przez rolników i sołectwa gminy wykonał Zespół Pieśni i Tańca PYRZYCE. Po Mszy Świętej korowód...

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczący się przy ulicy Parkowej 1 w Chociwlu (obok Wodociągów i Kanalizacji) czynny jest w godzinach:

Składanie oświadczeń o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków

Burmistrz Chociwla informuje, iż zgodnie z art. 3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019, poz. 2010.) gminy maja obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym w...

Sanitarny odstrzał dzików

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Stargardzie przesyła w załączeniu pismo znak: PIW/Z/913/ASF/60/2020 z dnia 03.09.2020 w sprawie opublikowania w Dz.Urz. Wojewody Zachodniopomorskiego rozporządzenia nr 9 z dnia 31 sierpnia 2020 zm. rozp. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Zastępca Powiatowego Lekarza...

Otwarcie poczekalni dworca PKP w Chociwlu

Szanowni Państwo, miło Nam poinformować, że po długich negocjacjach w dniu dzisiejszym tj. 3 września 2020 roku nastąpiło przejęcie poczekalni Dworca Kolejowego w Chociwlu. Gmina Chociwel podpisała protokół przekazania tej części obiektu od PKP Polskie Koleje Państwowe S. A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu, w imieniu których...