Godziny pracy Urzędu w dniach 26-27 czerwca

Burmistrz Chociwla informuje, że w dniach 26 - 27 czerwca 2019 roku (środa, czwartek) Urząd Miejski czynny będzie od godziny 6:00 do godziny 14:00. Kasa Urzędu czynna będzie od godziny 6:30 do godziny 11:00.

Wnioski o oszacowanie szkód w rolnictwie

Poniżej dostępny jest do pobrania nowy wzór wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Wniosek dostosowany został do wymogów i informacji, które należy zawrzeć w protokole z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanym...

Młodzi i aktywni na rynku pracy!

Firma UniPRomotion wraz z Izbą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie prowadzi rekrutację do projektu unijnego "Młodzi i aktywni na rynku pracy!". Projekt ma na celu stworzenie szansy na rozwój aktywności kobiet i mężczyzn w wieku 15 – 29 lat (tzw. Grupa NEET). Udział w projekcie jest bezpłatny.

Oferujemy:

Indywidualne spotkania z...

Zmiany w opłatach za odpady komunalne

Od 1 lipca 2019 roku zmieniaają się stawki opłaty za odpady komunalne. Są one liczone od mieszkańca.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu

 

Dnia 26 czerwca 2019 roku o godzinie 9:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo - sportowej w Chociwlu, ul. H. Dąbrowskiego 15
odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych  Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku...

Uwaga! Zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego i M-GOPS

Burmistrz Chociwla informuje, że w dniach 25 - 27 czerwca 2019 roku (wtorek, środa, czwartek) Urząd Miejski czynny będzie od godziny 6:00 do godziny 14:00. Kasa Urzędu czynna będzie od godziny 7:00 do godziny 12:30.

Kierownik M-GOPS w Chociwlu informuje, że w dniach 25 - 28 czerwca 2019 roku M-GOPS w Chociwlu czynny będzie od godziny 6:00 do...

Program Rodzina 500+

Od 1 lipca 2019 roku Program Rodzina 500+ rusza na nowych zasadach; między innymi bez kryterium dochodowego. Aby otrzymywać rządowe świadczenie należy złożyć wniosek. Możesz to zrobić już od 1 lipca online poprzez: system Emp@tia, bankowość elektroniczną i PUE ZUS. Natomiast od 1 sierpnia będziesz mógł złożyć wniosek także drogą tradycyjną...

Dystrybucja worków na odpady BIO (21-22.06)

W dniach 21-22.06.2019 r. na terenach wiejskich, do domków jednorodzinnych, będą rozwożone pakiety (100szt.) worków na odpady BIO. Pakiet zostaje przydzielony na 18 m-cy (od lipca 2019 roku do grudnia 2020 roku). Nieruchomości wielorodzinne wyposażone zostaną w pojemniki na BIO.

Agnieszka Karcewicz
UM Chociwel