Ogłoszenie

Uks „Piast” Junior zaprasza mieszkańców Gminy Chociwel na festyn rodzinny pod nazwą „Dzień wnuczka i dziadka” pod patronatem Burmistrza Chociwla Stanisława Szymczaka i Prezesa Zachodniopomorskiego Zrzeszenia LZS Tomasza Paciejewskiego, który odbędzie się w dniu 09.04.2022 roku o godzinie 11:00 w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu.

Dodatek osłonowy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chociwlu informuje,że wypłata dodatku osłonowego, dla osób, które złożyły wnioski do dnia 31.01.2022r. nastąpi w dwóch ratach:

Informacja o zmianie godziny rozpoczęcia XLIV sesji Rady Miejskiej w Chociwlu

Informuję, że XLIV sesja Rady Miejskiej w Chociwlu odbędzie 23-03-2022  o godzinie 16:00. Za opóźnienie bardzo przepraszamy.

"Posprzątajmy brzeg swojego jeziora"

Zarząd Koła nr 06 "OKOŃ" w Chociwlu zaprasza wszystkich chętnych sympatyków wędkarstwa oraz mieszkańców Gminy Chociwel na akcję sprzątania terenu wokół jeziora Starzyc w Chociwlu pod nazwą: „Posprzątajmy brzeg swojego jeziora”. Zbiórka miłośników przyrody, którym zależy na czystości jeziora i zadbaniu o wizerunek Chociwla 2 kwietnia 2022 roku...

Zatrudnienie uchodźców

Zgłoszenia zapotrzebowania na pracowników można dokonać poprzez strony rządowe, wiarygodne portale internetowe, które uruchomiły możliwości publikowania ogłoszeń przetłumaczonych na język ukraiński:

Informacja

Osoby, które przyjęły do swoich domów uchodźców z Ukrainy, proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego w celu weryfikacji danych osób przybyłych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu 915622001 wew. 223.

 

XLIV sesja Rady Miejskiej w Chociwlu

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z...

Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 30 marca 2022 roku (środa) o godzinie 13:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Chociwlu
w trybie hybrydowym. Proponowany porządek wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu: