logo gmina

Dnia 27 listopada 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 14:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie na temat bezrobocia na terenie Gminy Chociwel i podejmowanych działań w zabezpieczaniu pracy w 2023 rok.
  4. Projekt kalendarza imprez kulturowo sportowych na terenie Gminy Chociwel na 2024 rok.
  5. Przyjęcie planu pracy komisji na 2024 rok.
  6. Komunikaty i sprawy różne.
  7. Wizytacja remizy w Chociwlu, w miejscowości Długie oraz Lisowo.
  8. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
Wojciech Kalinowski

Adres urzędu

Urząd Miejski w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52,
73-120 Chociwel
Telefon: +48 91 56 22 001
Faks: +48 91 56 22 076
e-mail: urzad@chociwel.pl
Godziny urzędowania
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 6:00 - 14:00

Kasa Urzędu czynna
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 13:30
piątek: 7:00 - 12:30
Burmistrz Chociwla przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach: 15:00 - 16:15 oraz środę w godzinach: 10:00 - 12:00