logo Rada Miejska

Dnia 18 sierpnia 2021 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Chociwlu, ul. Armii Krajowej 52, pokój nr 11 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Chociwlu.

logo burmistrz

W zalączeniu znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr 11/2021 - pobierz (PDF, 740KB)

Konsultacje społeczne projektów IIaPGW

Szanowni Państwo,

abyśmy mogli cieszyć się dobrej jakości wodami powierzchniowymi i podziemnymi priorytetem jest współpraca na rzecz poprawy stanu wód w naszym kraju. Do 14 października br. trwają konsultacje społeczne drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (IIaPGW). Przyjęcie planów w drodze rozporządzenia...

Trening uruchamiania syren alarmowych

Informuje się mieszkańców Gminy Chociwel, że Wojewoda Zachodniopomorski zarządził trening uruchamiania syren alarmowych i ich pracy. Działając na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu właściwości oraz właściwości organów w tych...

Uprawa i przetwórstwo warzyw w systemie ekologicznym

Gospodarstwo ekologiczne Pana Piotra Woźnickiego z Sątyrza Pierwszego zaprasza chętnych na spotkanie dotyczące produkcji ekologicznej warzyw. Spotkanie odbedzie się w Sątyrzu Pierwszym 6 w Gminie Chociwel w dniu 6 sierpnia 2021 roku. Zapisy rozpoczną się wkrótce zapośrednictwem strony internetowej www.eko.warzywaiowoce.pl,

XXXIII Barzkowickie Targi Rolne - „Agro Pomerania 2021”

W dniach od 10 do 12 września 2021 roku odbędzie się jedno z największych wydarzeń rolniczych w naszym kraju. Jest to impreza gromadząca wielu wystawców zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Spotkanie tylu uczestników daje możliwość nawiązania nowych kontaktów handlowych i branżowych. Zainteresowanie imprezą potwierdza duża liczba odwiedzających...

Ogłoszenie Burmistrza Chociwla

W związku z otrzymaniem przez Gminę dofinansowania ze środków zewnętrznych na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 - Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy: „Zmniejszenie emisji...

Oferta OSP we wsi Długie z dnia 28.07.2021 roku

W dniu 28.07.2021 roku wpłynęła oferta OSP we wsi Długie składana na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego.