Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Informujemy, że rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Placówek Oświatowych w Chociwlu odbędzie się 1 września 2021 roku (środa). Harmonogram rozpoczęcia i dowozów na rok szkolny 2021/2022 znajduje się na stronie internetowj ZPO - (link do strony- kliknij)

Profilaktyka zdrowotna dla najmłodszych

Drodzy rodzice. Gmina Chociwel wspólnie z „Doktorem” Spondylusem przygotowuje bezpłatny program profilaktyki narządu ruchu dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Program ten będzie skierowany dla dzieci w wieku przedszkolnym pod kątem wad postawy - ZDROWA NÓŻKA I KRĘGOSŁUP.

Z historią i ekologią za pan brat - relacja z wyjazdu

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło Terenowe w Chociwlu podpisało umowę ze Stowarzyszeniem „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju na realizację operacji grantowej pn. „Z historią i ekologią za pan brat”. Partnerem projektu jest Gmina Chociwel. W ramach operacji grantowej zorganizowano 24 sierpnia br. wyjazd pn Cudze chwalicie swego nie...

Granty na wymianę pieców węglowych

W związku zpodpisaniem z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego umowy o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Zmniejszanie emisji zanieczyszczeń w Gminie Chociwel – wymiana urządzeń grzewczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza -

odpady pochodzące z działalności rolniczej

Burmistrz Chociwla informuje o rozpoczętym naborze wniosków do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej". W związku z powyższym rolnicy z terenu gminy Chociwel, zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z...

Dożynki Gminne 2021

Zapraszamy na Dożynki Gminne, które odbędą się 28 sierpnia 2021 roku na Stadionie Miejskim w Chociwlu.

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Chociwlu

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COV1D-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020...

Szlakiem historii - wyjazd integracyjny

W dniu 12 sierpnia 2021 Koło Terenowe Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Chociwlu zorganizowało wyjazd integracyjny pn "Szlakiem historii". Grupa 50 osób odwiedziła Muzeum Kolei Wąskotorowej w Gryficach. Na obszarze ok.6000m2 powstał skansen kolei dojazdowych eksploatowanych na sieci zachodniopomorskiej. Uczestnicy poznali historię...