Informacja dla mieszkanców Gminy Chociwel

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Chociwel, od dzisiaj tj. 27.09.2021 roku (poniedziałek) pracownicy Urzędu Miejskiego w Chociwlu będą osobiście, do każdej nieruchomości, dostarczać zawiadomienia o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dnia 28 września 2021 r. o godz. 18:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu w trybie hybrydowym.

Noc spisowa - 25.09.2021

Do 30 września br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Wiele osób, które jeszcze nie wzięły w nim udziału, tłumaczy się brakiem czasu. Z myślą o nich, 16 Urzędów Statystycznych (w miastach wojewódzkich) oraz wybrane punkty spisowe na terenie całego kraju, w najbliższą sobotę – 25 września, wydłużają godziny pracy aż do godziny...

Instalacja fotowoltaiczna na świetlicy w Karkowie

Gmina Chociwel zrealizowała  operację pod nazwą: „Słoneczna energia - budowa instalacji fotowoltaicznej na świetlicy w Karkowie”. W ramach projektu  zamontowana została instalacja fotowoltaiczna, która będzie produkowała energię elektryczną na potrzeby świetlicy w Karkowie. Na dachu budynku położone została instalacja z paneli...

Sesja Rady Miejskiej w Chociwlu

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020...

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego

Dnia 29 września 2021 roku (środa) o godzinie 8:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Chociwlu w świetlicy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu
przy ul. H. Dąbrowskiego 15. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

Zapraszonie do udziału w projekcie

Zaproszenie do udziału w projekcie „Utrzymanie zdrowotności oraz liczebności rodzin pszczelich na terenie województwa zachodniopomorskiego poprzez zakup karmy z dodatkami prebiotycznymi”, którego realizatorem jest Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie w ramach zadania zleconego przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Z historią i ekologią za pan brat

Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło Terenowe w Chociwlu podpisało umowę ze Stowarzyszeniem „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju na realizację operacji grantowej pn. „Z historią i ekologią za pan brat”. Partnerem projektu jest Gmina Chociwel. W ramach operacji grantowej przeprowadzono w dniach 14-15.09.2021 warsztaty z ozdabiania masą gesso. Warsztaty...