Jubileusze Małżeństw - 2023

Kocha się naprawdę ... Kocha się naprawdę i do końca tylko wówczas gdy kocha się zawsze w radości i smutku bez względu na dobry czy zły los. - Jan Paweł II.

Harmonogram naboru do przedszkola i klas pierwszych

Zarządzenie nr 16/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 26 stycznia 2023 r. sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola Miejskiego w Chociwlu, oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Chociwlu i klas I Szkoły Podstawowej w Chociwlu, na...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia nr 2/2023

Poniżej znajduje się do pobrania wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia nr 2/2023.

Otwarcie Skateparku

Dnia 4 czerwca 2022 roku o godzinie 10:30 podczas imprezy integracyjnej „Sportowe zmagania - impreza dla mieszkańców z gm. Chociwel” odbyło się oficjalne otwarcie skateparku, który powstał obok boiska orlik. Skatepark powstał w ramach projektu grantowego pod nazwą "Budowa skateparku w miejscowości Chociwel". W ramach projektu na placu obok boiska...

Plan zamówień publicznych na 2023 rok

Poniżej znajduje się do pobrania plan zamówień publicznych na 2023 rok.