info-dla-niepełnosprawnych

Powiat stargardzki zaprasza osoby niepełnosparawne z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do uczestnictwa w programie pn. "Aktywny samorząd". Program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie.

W roku 2017 w programie przewidziane są następujące formy wsparcia:

Moduł I:

  • Obszar A Zadanie 1 -

wolontariat-niepełnosprawni

W dniu 30.06.2017 r. wpłynęła oferta PTWzK w Chociwlu składana na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego.

Oferta PTWzK - PDF130 KB

brak-wody

"Wodociągi i Kanalizacja" Spółka z o.o. w Chociwlu uprzejmie informuje mieszkańców miasta Chociwel, że w dniu 04.07.2017 r. w godzinach od 12:00 - 13:30 będzie przerwa w dostawie wody z wodociągu miejskiego z powodu wyłączenia zasialnia energetycznego stacji uzdatniania wody w Chociwlu. Powodem wyłączenia będzie wykonywanie prac...

zmiana-nazw-ulic

Szanowni Mieszkańcy  

Uprzejmie informuję, że w dniu 17 maja 2017 roku Rada Miejska w Chociwlu podjęła uchwałę Nr XXIII/151/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy Karola Świerczewskiego na Jana Pawła II w Chociwlu (opublikowana Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 1 czerwca 2017 r. poz. 2492) oraz Uchwałę Nr XXIIU152/17 Rady Miejskiej w...