komisja RiOS

Dnia 15 lutego 2019 roku (piątek) o godzinie 13:00 w Urzędzie Miejskim w Chociwlu przy ulicy Armii Krajowej 52 (pokój nr 5 ) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia Komisji:

1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku...

Szkolenie dla hodowców bydła

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego  i Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zapraszają na Szkolenie: „Hoduj z głową - szkolenie dla hodowców i producentów żywca wołowego", które odbedzie się 18.02.2019 roku o godzinie 9:00 (sala konferencyjna ZODR w Barzkowicach)
Prosimy o potwierdzenie przybycia do...

79 rocznica deportacji Polaków na Syberię

W dniu 8 lutego 2019 roku pod pomnikiem Sybiraków i Więźniów Sowieckich w Chociwlu zebrali się przedstawiciele Koła Sybiraków w Chociwlu wraz z Przewodniczącym Koła Mikołajem Drużko. W spotkaniu upamiętniającym 79 rocznicę deportacji Polaków na Syberię, wzięli także udział:  Burmistrz Chociwla Stanisław Szymczak, Przewodniczący Rady Miejskiej...

Stowarzyszenie "WIR" zaprasza na warsztaty refleksyjne

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach w zakresie proponowanych zmian w strategii i załącznikach oraz w warsztacie refleksyjnym organizowanym przez Stowarzyszenie WIR — Wiejska Inicjatywę Rozwoju, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych...

 Zebranie wiejskie - wyborcze w sołectwie Bobrowniki

Na podstawie § 10 statutu sołectwa -załącznik do Uchwały Nr XVI/176/04 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 1 grudnia 2004 r., zwołuję w dniu 15 lutego 2019 r. (piątek) o godz. 18.00 zebranie wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Bobrowniki. Zebranie wyborcze odbędzie się w świetlicy wiejskiej.
Porządek zebrania:
1...

 Zebranie wiejskie - wyborcze w sołectwie Starzyce

Na podstawie § 10 statutu sołectwa -załącznik do Uchwały Nr XVI/176/04 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 1 grudnia 2004 r., zwołuję w dniu 12 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 18.00 zebranie wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Starzyce. Zebranie wyborcze odbędzie się w świetlicy wiejskiej.
Porządek zebrania:
1...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Poniżej znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z dnia 07.02.2019 roku.

Sportowiec roku Gminy Chociwel

Zgłoszenia przyjmujemy do 15.02.2019 roku do godziny 15:00 na adres e-mail: dwieczorkiewiczchociwel.pl . Warunki udziału kandydatów w plebiscycie: