Sport to zdrowie. Jesienne spotkania sportowe


Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło Terenowe w Chociwlu zorganizowało w dniu 8 października spotkanie integracyjne pn.: "Sport to zdrowie. Jesienne spotkania sportowe". Spotkanie odbyło się w Hali-Widowiskowo Sportowej. Wśród zaproszonych gości byli: Burmistrz Chociwla Pan Stanisław Szymczak. Radni Rady Miejskiej w Chociwlu: Agnieszka...

Unieważnienie konkursu nr 1/2022/G

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju unieważnia konkurs 1/2022/G dotyczący składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze względu na omyłkowe...

Lekcje z pracownikiem banku PKO BP

W dniu 10 października 2022 roku naszą szkołę odwiedziła opiekunka SKO z oddziału banku PKO BP w Stargardzie pani Wioletta. Przeprowadziła ona lekcje bankowości wśród uczniów klas pierwszych: I a i I c. Zapoznała ich z funkcjonowaniem banków, z rolą pieniądza, z nowoczesnymi formami płatności. Zachęcała dzieci do oszczędzania w SKO i mówiła o...

Konsultacje społeczne dotyczące Rocznego Programu Współpracy

Burmistrz Chociwla ogłasza konsultacje społeczne dotyczące Rocznego Programu Współpracy Gminy Chociwel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Stowarzyszenie WIR ogłasza konkurs nr 1/2022/G

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.