Wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 18 sierpnia 2020 r. o godz. 9:00 w świetlicy miejskiej w Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwlu, ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu.

Proponowany porządek posiedzenia poszczególnych komisji przedstawia się jak niżej:

KOMISJA REWIZYJNA

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie...

Komunikat Burmistrza Chociwla w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Chociwlu

Szanowni Państwo, informuję, że w dniu 11 sierpnia Urząd Miasta w Chociwlu jest czynny od godziny 7:00 do 13 :00.
Powodem skróconego czasu pracy są wysokie temperatury.

Zarządzenie Burmistrza Chociwla Nr 60/2020 z dnia 11 sierpnia 2020r.w sprawie skróconego czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Chociwlu. PDF(40, KB)

Komunikat Burmistrza Chociwla w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzedu Miejskiego w Chociwlu

Szanowni Państwo, informuję, że w dniu 10 sierpnia Urząd Miasta w Chociwlu jest czynny od godziny 8:00 do 14 :00.
Powodem skróconego czasu pracy są wysokie temperatury.

Zarządzenie Nr 59/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie skróconego czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Chociwlu. (PDF, 44KB),

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 11 sierpnia 2020 roku o godzinie 8:00 w Urzędzie Miejskim w Chociwlu, przy ul. Armii Krajowej 52, pok. 11 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia:

Ograniczenia w pracy Urzędu Miejskiego w Chociwlu

Ze względu na stan epidemii ogłoszony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Urzędzie Miejskim w Chociwlu przy ul. Armii Krajowej 52, obowiązuje ograniczony system bezpośredniej obsługi interesantów:

Podsumowanie półrocza pracy policji w Stargardzie

Na opublikowanej grafice znajdują się informacje dotyczące realizacji czynności podczas codziennej służby na terenie powiatu stargardzkiego. Przypominamy także o  trwającej rekrutacji do służby w Policji.