Zagłosuj na osobowość roku 2022

W imieniu Przemysława Szymańczyka, Redaktora Naczelnego „Głosu Koszalińskiego” mam przyjemność poinformować, że Pan Stanisław Szymczak otrzymał nominację Kolegium Redakcyjnego do tytułu Osobowość Roku 2022 w kategorii Polityka, samorządność i społeczność lokalna.List potwierdzający przyznanie nominacji można zobaczyć lub pobrać pod...

Modernizacja ogrzewania świetlic wiejskich

Gmina Chociwel zrealizowała projekt pod nazwą: „Modernizacja ogrzewania świetlic wiejskich w miejscowościach Kamienny Most, Wieleń Pomorski, Długie i Oświno”. W celu poprawy efektywności ogrzewania i redukcji kosztów za energię elektryczną Gmina Chociwel zastosowała nowoczesne systemy grzewcze wykorzystujące panele na podczerwień, klimatyzatory...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu nr 1/2023

Poniżej znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu nr 15/2022.

Pobierz wykaz - (pdf,324KB)

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Chociwlu

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie prawnym oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 945).

Dla kogo?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym...

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 1057 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego złożoną w dniu 09.01.2023 roku w Urzędzie Miejskim w Chociwlu przez PZERiI.