Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia nr 11/2022

Poniżej znajduje się do pobrania wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia nr 11/2022

CodeWeek 2022 z SKO

Szkoła w Chociwlu dołączyła do miliona organizatorów Europejskiego Tygodnia Kodowania CodeWeek 2022. Na zajęciach informatyki, robotyki i programowania, wykorzystując nowoczesne narzędzia i technologie, uczniowie rozwijali umiejętność kodowania, kreatywnego myślenia, rozwiązywania problemów oraz współpracy. Efekty ich pracy można było oglądać w...

Rozpoczęła się przebudowa ulicy Wolności

W dniu 18 października 2022 r. rozpoczęły się  roboty budowlane w związku z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie wraz z rozbudową ul. Wolności oraz Jana Pawła II do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 w Chociwlu. Wykonawcą inwestycji jest firma BUDPAK Paweł Szubert z siedzibą w Stargardzie. Całkowity koszt inwestycji wynosi...

XLV sesja Rady Miejskiej w Chociwlu

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz...

Dystrybucja jodku potasu w Gminie Chociwel

Gmina Chociwel jest przygotowana na sytuację, w której konieczne byłoby podanie tabletek zawierających jodek potasu. W Gminie dystrybucja będzie prowadzona w następujący sposób: