Odstrzał sanitarny dzików

Poniżej znajduję do pobrania rozporządzenie nr 16/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Pobierz - (pdf, 123KB)

Apel SKO z nagrodami

Dnia 28 października, podczas szkolnego apelu, opiekunowie Szkolnej Kasy Oszczędności podsumowali ubiegłoroczną edycję Konkursu Oszczędzania. Do zdobycia przez SKO w Chociwlu I miejsca w regionie zachodniopomorskim i awansu do etapu krajowego przyczynili się uczniowie, nauczyciele i rodzice. Za otrzymane od banku PKO BP pieniądze zostały zakupione...

Węgiel na preferencyjnych warunkach w Gminie Chociwel

Sejm uchwalił ustawę, na mocy której gminy będą sprzedawały węgiel po preferencyjnych cenach. Omawiamy preferencyjny zakup węgla krok po kroku.

Zgodnie z tzw. ustawą węglową (ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe), którą w czwartek tj. 20 października 2022 r. uchwalił Sejm, zainteresowane gminy będą mogły do 30...

Rozdanie laptopów w ramach programu Granty PPGR

Dnia 26 pażdziernika 2022 roku odbyło się wręczenie laptopów zakupionych ramach programu Granty PPGR. Laptopy wręczane były przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego oraz  Burmistrza Chociwla Stanisława Szymczaka.

Gmina Chociwel zrealizowała projekt grantowy na kwotę prawie 478 000,00 złotych w ramach programu "Granty PPGR -

Oferta PZERiI z dnia 24.10.2022 roku

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 1057 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego złożoną w dniu 24 października 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Chociwlu przez PZERiI. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy, każdy może zgłosić...