Konsultacje Programu Współpracy

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Chociwlu nr XXXVI/332/10 z dnia 20 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących...

Sesja Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 19 listopada 2019 roku o godzinie 13:00  w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 15 odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej w Chociwlu VIII kadencji. Serdecznie zapraszam mieszkańców Gminy Chociwel. Porządek obrad:

Oferta PZERiI z dnia 04.06.2019 roku

W dniu 12.11.2019 roku wpłynęła oferta PZERiI w Chociwlu składana na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego.

Konkurs „EKOLOGIA I TRADYCJA”

Zapraszamy do udziału w konkursie pn. „EKOLOGIA I TRADYCJA”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju i Koło Gospodyń Wiejskich w Nosowie gmina Suchań. Konkurs odbędzie się 12 grudnia 2019 roku o godzinie 12:00 w świetlicy wiejskiej w Nosowie w gmine Suchań. Zapraszamy do udziału organizacje pozarządowe, Koła...

Wspólne Posiedzenie Komisji  Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 15 listopada 2019 roku o godzinie 12:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 15 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek wspólnego posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku wspólnego posiedzenia...

Ubój z konieczności (w gospodarstwie) - szkolenie

W dniu 12 listopada o godzinie 12:00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Stargardzie odbędzie się szkolenie z zakresu postępowania ze zwierzętami przy ich uboju z konieczności. Serdecznie zapraszamy.

Święto Zmarłych

Przed zbliżającym się Świętem Zmarłych Burmistrz Chociwla wraz z Sekretarz Gminy upamiętnili zbliżający się dzień zapalając symboliczne znicze oraz stawiając kwiaty przy znajdujących się w Chociwlu pomnikach.

Stowaryszenie "WIR" zaprasza na szkolenie

Zapraszamy na szkolenie (warsztaty) z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. W związku z ogłoszonymi konkursami (www.wir-lgd.org.pl, zakładka konkursy, podzakładka PROW ogłoszenie +pliki), Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju zaprasza na szkolenie, które odbędzie...