Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 1057 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego złożoną w dniu 09.01.2023 roku w Urzędzie Miejskim w Chociwlu przez PZERiI.

Gala finałowa Konkursu SKO w Warszawie

W piątek 16 grudnia, odbyła się Gala finałowa Konkursu SKO dla Szkół i Nauczycieli w Warszawie. Miejscem uroczystości była piękna sala koncertowa Nowa Miodowa przy ulicy Rakowieckiej. Podczas wydarzenia odbyło się uroczyste wręczenie odznak SKO wybitnym Nauczycielom - Opiekunom SKO. Opiekunowie naszego SKO: Ewa Falkowska i Jerzy Falkowski...

Życzenia Noworoczne Burmistrza Chociwla

Szanowni Mieszańcy i Goście Gminy Chociwel. Z okazji nadchodzącego Nowego Roku 2023, życzymy Państwu zdrowia szczęścia i wszelkiej pomyślności. Niech Nowy Rok będzie czasem pokoju, radości i sukcesów, a także realizacji wszelkich planów i zamierzeń.

 30.12.2022 - godziny pracy Urzędu Miejskiego w Chociwlu

Uprzejmie informuję, że w dniu 30 grudnia 2022 r. (piątek) Urząd Miejski w Chociwlu będzie czynny od godziny 6.00  do godziny 13.00. Kasa Urzędu będzie czynna od godziny 6.00 do godziny 10.30.

23.12.2022 - godziny pracy Urzedu Miejskiego

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 grudnia 2022 r. (piątek) Urząd Miejski w Chociwlu będzie czynny od godz. 6:00 do godz. 12:00. Kasa Urzędu będzie czynna od godz. 6:00 do godz. 10:30.

Burmistrz Chociwla
Stanisław Szymczak