logo gmina

Sołectwo Oświno

test slider 01

Aktualności

Aktualności Sołectwa ...

Historia

Oświno (Marienhagen), wymieniane jest dopiero przez dokumenty nowożytne, jednak wieś powstała już w średniowieczu za sprawą kolonizacji niemieckiej. Wiadomo że w 1512 r. Oświno było własnością BerndaPasenowa. Swoje drobne własności w obrębie Oświna posiadali także Wedlowie i Dewitzowie. W 1744 r. Oświno wraz z Wieleniem wchodziło w skład majątku Krzysztofa Henryka von Wedela, a w 1768 r. nabył je Lupold von Wedel. Na początku XX w. Oswino należało do niejakiego Grätzera, w imieniu którego zarządzał Steinhors. W 1910 r. Oświno liczyło 136 mieszkańców, a w 1939 r. już 243.

Dwór w Oświnie nie zachował się. Pozostałością po dawnym majątku jest park, założony jeszcze na początku XIX w. Pierwotnie zajmował on powierzchnię 4 ha. Jego kompozycja przestrzenna i układ alejek został zatarty. Dawniej, w jego strukturze znajdował się sad. Do zachowanego starodrzewu należą: okazy jodły jednobarwnej (Abiesconcolor), buku pospolitego odmiany purpurowej (Fagussilvatica ‘Atropurpureum’), platanu klonolistnego(Platanus x acerifolia), cisu pospolitego (Taxusbaccata), dębu szypułkowego (Quercus robur).

Dawniej kościół w Oświnie wchodził w skład parafii w Dobropolu. Został wzniesiony ok 1880 r. na rzucie prostokąta z kamienia polnego i cegły. Od wschodu przylega do korpusu pięcioboczna apsyda. Otwory okienne i portal wiodący do wewnątrz charakteryzują cię łukami pełnymi. Szczyt wschodni zdobi pięć blend o takich samych łukach. Nie zachowało się dawne wyposażenie świątyni: ambona z 1730 r., srebrny, pozłacany kielich, dwa dzwony, jeden z późnego średniowiecza, drugi z 1567 r. powstały za sprawą stargardzkiego ludwisarza Joachima Karstede (został zdjęty podczas II wojny światowej w celu przetopienia. Ostatecznie przekazano go do Bielefeld). W Oświnie znajdują się dwa cmentarze. Pierwszy jest cmentarzem przykościelnym z 1. połowy XIX w. Jego założeniem jest czworobok, o powierzchni ok. 0,2 ha. W jego centralnej części znajduje się kościół. Drugi cmentarz, także swoje początki miał w pierwszej połowie XIX stulecia. Można do niego dotrzeć, kierując się na południowy kraniec miejscowości. Zajmuje on powierzchnię ok. 0,3 ha.

Źródło:

Tekst: Andrzej Puławski.
Zdjęcia: Agnieszka Piotrowska.
Korekta: Krzysztof Szypowski.
Wydawca: Miasto i Gmina Chociwel.

Materiał powstał w oparciu o Katalog zabytków powiatu stargardzkiego, t. I-II,
red. M. Majewski, Stargard 2010.

Galeria

Lokalizacja

Kontakt z Sołtysem

 

{module Formularz kontaktowy - Sołectwo Oświno}

Adres urzędu

Urząd Miejski w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52,
73-120 Chociwel
Telefon: +48 91 56 22 001
Faks: +48 91 56 22 076
e-mail: urzad@chociwel.pl
Godziny urzędowania
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 6:00 - 14:00

Kasa Urzędu czynna
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 13:30
piątek: 7:00 - 12:30
Burmistrz Chociwla przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach: 15:00 - 16:15 oraz środę w godzinach: 10:00 - 12:00