logo gmina

Oferta Inwestycyjna

Tereny przemysłowe
inwestuj w chociwlu 01

Przemysł jest drugim po rolnictwie najważniejszym działem gospodarki w gminie. Rozwój funkcji przemysłowej przewiduje się na rezerwach terenów będących w istniejącym już zainwestowaniu przemysłowym oraz przez wykorzystanie terenów predysponowanych dla rozwoju tej funkcji. Tereny te posiadają dobre powiązania funkcjonalne, dobre możliwości zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków. Powierzchnia terenów przeznaczonych pod bazę przemysłową wskazana w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy wynosi ok. 20 ha w obrębie geod. Chociwel (teren położony pomiędzy ul. Kamienną i Armii Krajowej i linią kolejową). Część tych gruntów już została zagospodarowana, powstały zakłady produkcyjne. Pozostałą powierzchnię (ok.10ha) stanowią grunty do zagospodarowania. Właścicielem tych gruntów jest Agencja Nieruchomości Rolnych i Skarb Państwa.

W czerwcu 2008 r. Rada Miejska uchwaliła zmianę do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chociwel. Opracowanie dotyczy zmiany funkcji rolnej terenów na funkcję przemysłową. Obszar objęty zmianą w obrębie geod. Starzyce (teren położony przy wyjeździe z Chociwla w kierunku Stargardu) wynosi ok. 105 ha, natomiast obszar objęty zmianą w obrębie geod. Chociwel (teren położony pomiędzy ul. Kamienną i Partyzantów) wynosi ok. 4,5 ha.

Adres urzędu

Urząd Miejski w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52,
73-120 Chociwel
Telefon: +48 91 56 22 001
Faks: +48 91 56 22 076
e-mail: urzad@chociwel.pl
Godziny urzędowania
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 6:00 - 14:00

Kasa Urzędu czynna
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 13:30
piątek: 7:00 - 12:30
Burmistrz Chociwla przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach: 15:00 - 16:15 oraz środę w godzinach: 10:00 - 12:00