Budżet Obywatelski 2021 - lista projektów

Zgodnie z uchwałą XI/64/19 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia na terenie Gminy Chociwel konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Chociwel podaję do publicznej wiadomości listę projektów dopuszczonych do głosowania w Budżecie Obywatelskim na rok 2021...

Zebranie wiejskie-wyborcze w Sołectwie Lisowo

Na podstawie §10 statutu sołectwa Lisowo przyjętego w załączniku nr 7 do uchwały nr XVI/1/176/04 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 1 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 27 stycznia 2005r. poz. 169), zwołuję w dniu 13 września 2021 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 zebranie wiejskie w celu dokonania wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w...

Komunikat

UWAGA!!! Mieszkańcy miejscowości Karkowo, Zabrodzie, Bród, Oświno, Wieleń Pomorski - z powodu awarii samochodu odbiór odpadów segregowanych w workach zostanie dokończony w dniu jutrzejszym 4 września b.r. (sobota).

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Chociwlu

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020...

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 6 września 2021 roku o godzinie 18:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu w trybie hybrydowym. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Chociwel, ul. Spacerowa nr działki 462

Poniżej do pobrania zanjduje się ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Chociwel, ul. Spacerowa nr działki 462.

Dożynki Gminne 2021

W dniu 28 sierpnia 2021 roku, w sobotę, na Stadionie Miejskim w Chociwlu odbyły się Dożynki Gminne 2021. Coroczne, tradycyjne Święto Plonów rozpoczęło się o godzinie 14:00 Turniejem Piłki Nożnej dla najmłodszych. Nie wynik był tutaj najważniejszy ale wspólna i dobra zabawa. Turniej zakończył się wręczeniem medali, pucharów i statuetek na scenie...

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Informujemy, że rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Placówek Oświatowych w Chociwlu odbędzie się 1 września 2021 roku (środa). Harmonogram rozpoczęcia i dowozów na rok szkolny 2021/2022 znajduje się na stronie internetowj ZPO - (link do strony- kliknij)