Zasady rekrutacji do Przedszkola Miejskiego w Chociwlu i klas I Szkoły Podstawowej w Chociwlu:

  1. Zarządzenie 18/2021 Burmistrza Chociwla z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 doPrzedszkola Miejskiego w Chociwlu i klas I Szkoły Podstawowej w Chociwlu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chociwel. (pdf, 65KB)
  2. Uchwała Nr XXII/147/17 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz do klas pierwszych w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chociwel, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów i liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria (Dz. U. z 2017r., poz. 1678). (pdf, 118KB)