Poniżej znajduje się do pobrania zarządzenie Nr 116/11 /2019 Burmistrza Chociwla z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zarządzenie 116/11/2019 - pobierz

Załącznik do zarządzenia nr 116/11/2019 - pobierz