"Zadalna szkoła" - przekazanie komputerów do nauki zdalnej

Gmina Chociwel zakupiła 20 laptopów i 10 tabletów w ramach projektu pod nazwą „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zgodnie z umową o powierzenie grantu Gmina Chociwel reprezentowana przez Burmistrza Chociwla Stanisława Szymczaka przekazała nieodpłatnie Zespołowi Placówek Oświatowych reprezentowanemu przez Dyrektor Irenę Kapłun zakupiony w ramach projektu sprzęt. Zakupione laptopy zostaną przekazane uczniom klas 4-8-w celu prowadzenia nauki zdalnej. Natomiast zakupione tablety zostaną przekazane  uczniom klas 1-3  Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu do pracy zdalnej . Zakupiony sprzęt komputerowy przyczyni się  do podniesienia jakości prowadzonej  nauki zdalnej w czasie trwania epidemii spowodowanej przez COVID-19.