,,Zaczerpnięte z ludowej skrzyni"-warsztaty rękodzielnicze

"Zaczerpnięte z ludowej skrzyni" - warsztaty rękodzielnicze.

Stowarzyszenie "Forum Chociwelskie" otrzymało dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z PROGRAMU SPOŁECZNIK na realizację projektu pn. "Zaczerpnięte z ludowej skrzyni - warsztaty rękodzielnicze" zgodnie z podpisoną umową nr 71/E/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku.
Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy Chociwel. Projekt zakłada realizację warsztatów artystycznych dla 40 osób. Pierwsze odbywać się będą w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Stargardzie, będą to warsztaty garncarskie wraz z omówieniem historii tej techniki na przestrzeni wieków z wykorzystaniem multimedialnych rozwiązań jakie posiada placówka. Ponad to dzieci będą uczestniczyć w warsztatach rękodzielniczych "Jesienne klimaty", które poprowadzą wolontariuszki, materiały zostaną zakupione w ramach projektu. Podsumowaniem projektu będzie wystawa prac dzieci uczestniczących w projekcie.

Małgorzata Krysiak