logo gmina

Drodzy Mieszkańcy, zachęcamy Państwa do udziału w badaniu pn. "Bioodpady komunalne posegregowane i podawane recyklingowi u źródła w Polsce", realizowanym przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (dalej: IOŚ-PIB), którego koordynatorem z urzędu gminy jest inspektor Agnieszka Karcewicz.

Badanie jest bardzo proste i polega na uzupełnianiu przez 7 dni każdego miesiąca w roku 2024 r., dzienniczka o ilości przekazywanych na kompostownik bioodpadów.
W załączeniu udostępniamy ankietę, dzienniczek i prostą instrukcję. Zainteresowane osoby bardzo prosimy o kontakt z koordynatorem pod nr tel. 91-5622-001 wew. 223 lub w urzędzie gminy pok. nr 14.
Dla właścicieli pierwszych 4 gospodarstw domowych, którzy zadeklarują udział w badaniu zakupione zostaną komplety pojemników do segregacji odpadów komunalnych.
Współpraca gminy, z Państwa udziałem, w przedmiotowym przedsięwzięciu jest niezbędna, ponieważ może w znaczący sposób wpłynąć na uniknięcie lub zmniejszenie kar finansowych za nieosiąganie poziomów, o których mowa art. 9z ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.)

Załączniki:

Adres urzędu

Urząd Miejski w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52,
73-120 Chociwel
Telefon: +48 91 56 22 001
Faks: +48 91 56 22 076
e-mail: urzad@chociwel.pl
Godziny urzędowania
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 6:00 - 14:00

Kasa Urzędu czynna
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 13:30
piątek: 7:00 - 12:30
Burmistrz Chociwla przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach: 15:00 - 16:15 oraz środę w godzinach: 10:00 - 12:00