Z historią i ekologią za pan brat

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło Terenowe w Chociwlu podpisało umowę ze Stowarzyszeniem „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju na realizację operacji grantowej pn.: "Z historią i ekologią za pan brat". Kwota dofinansowania wynosi 6550,00 zł co stanowi 100% kosztów kwalifikowanych. Partnerem projektu jest Gmina Chociwel. W ramach operacji grantowej zostaną przeprowadzone następujące zadania:

  • Cudze chwalicie swego nie znacie - wyjazd studyjny po obszarze LGD - 24.08.2021r. - w programie poznanie dziedzictwa przyrodniczo-historycznego gmin: Chociwel, Marianowo, Stargard. Wyjazd dla 50 osób. Zapisy Pan Jacek Soboń.
  • Warsztaty z ozdabiania masą gesso - 14-15.09. 2021 r. świetlica miejska w Chociwlu. Zapisy Pani Agnieszka Piotrowska (15 osób)
  • Warsztaty artystyczne CARDMAKING - 27.09.2021 r. świetlica miejska w Chociwlu.  Zapisy Pani Agnieszka Piotrowska (15 osób)
  • Z autokarem w przeszłość - lekcja muzealna dla 100 osób (uczniów + nauczycieli) z ZPO w Chociwlu, wyjazd do Muzeum Historyczno-Archeologicznego do Stargardu w miesiącu wrześniu. Zapisy Pani Małgorzata Klicińska

Uczestnikami mogą być mieszkańcy z obszaru Gminy Chociwel w szczególności osoby niepełnosprawne, w tym co najmniej 20 osób z grup defaworyzowanych. Ze względu na pandemię ORGANIZATORZY zastrzegają, że terminy mogą ulec zmianie. Obowiązują maseczki.

 

Prezes Koła TWK w Chociwlu
Andrzej Zieliński