Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374 z późn. zm.) informuję, że: XXXVII sesja Rady Miejskiej w Chociwlu odbędzie się dnia 7 września 2021 roku (wtorek) o godz. 18:00 w świetlicy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15, w trybie hybrydowym z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Chociwel na 2021 rok.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/158/2021 Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2021-2025.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/146/2020 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
  6. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informuję, że obrady XXXVII sesji Rady Miejskiej w Chociwlu odbędą się z zachowaniem aktualnie obowiązujących obostrzeń ze względu na ogłoszony stan epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polski oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  z występowaniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn.zm.). Mieszkańcy i Sołtysi Gminy Chociwel wyrażający chęć udziału w obradach sesji w trybie hybrydowym (tj. stacjonarnie lub on-line) winni dokonać zgłoszenia uczestnictwa do dnia 06.09.2021 r. do godz. 15:00  za pośrednictwem e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośredniego zgłoszenia pisemnego w Urzędzie Miejskim w Chociwlu w biurze obsługi rady pokój 25.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Robert Kawa