Zgodnie z artykułem 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ) uprzejmie informuję, że XVII sesja Rady Miejskiej w Chociwlu VIII kadencji, odbędzie się dnia 25 czerwca 2020 roku (czwartek) o godzinie 11:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 15 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej w Chociwlu.
 4. Informacja z działalności Burmistrza Chociwla w okresie między sesjami.
 5. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej w okresie między sesjami.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Chociwel na rok szkolny 2020/2021.
  1. opinia Komisji Rewizyjnej
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat lokalnych stanowiących dochody budżetu gminy Chociwel instrumentem płatniczym.
  1. opina Komisji Rewizyjnej
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Chociwel.
  1. opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chociwel.
  1. opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Komunikaty i sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informuję, że ze względu na ogłoszony stan epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polski oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
2 maja 2020 r. w sprawie określenia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 792). zostaną Państwu zapewnione środki ochrony osobistej tj. (maseczki i rękawiczki oraz środki do dezynfekcji), a ponadto obrady sesji będą przeprowadzone przy zachowaniu odpowiednich odstępów między uczestnikami obrad (odległość 1,5 m – 2 m). Obrady odbędą się tylko z udziałem Radnych Rady Miejskiej w Chociwlu oraz przedstawicieli Gminy Chociwel. Ponadto zwracam się z prośba do Sołtysów oraz mieszkańców gminy Chociwel, aby nie przybywali na salę obrad lecz obserwowali transmisję na stronie internetowej gminy Chociwel.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Kalinowski