Wyniki głosowania na Budżet Obywatelski 2020

Komisja do spraw Budżetu Obywatelskiego powołana zarządzeniem nr 17/2020 Burmistrza Chociwia z dnia 20.02.2020 roku ogłasza wyniki głosowania na projekty obywatelskie w 2020 roku:

  1. Plac zabaw dla dzieci - 608 głosów
  2. Wiata drewniana - „RYBACZÓWKA" - 541 głosów
  3. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem na „PATELNI" - 304 głosy
  4. Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej we wsi Chociwel od ulicy Dworcowej do budynku mieszkalnego Chociwel Wieś 3 - 105 głosów

Z-ca Przewodniczącego

Edyta Nowicka