Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie zwrócił się z prośbą do Rady Miejskiej w Chociwlu o przeprowadzenie wyborów uzupełniających i dokonanie wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Stargardzie.

  1.  Ogłoszenie
  2. Karta zgloszenia kandydata na ławnika
  3. Oświadczenie kandydata na ławnika
  4. Oświadczenie kandydata na ławnika II
  5. Klauzula RODO
  6. Karta ewidencyjna ławnika
  7. Ewidencja udziału ławnika w posiedzeniach i naradach
  8. Lista osób posiadających czynne prawo wyborcze zgłaszających kandydata na ławnika