Dnia 24 maja 2021 roku (wtorek) o godzinie 13:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Chociwlu
w trybie stacjonarnym. Proponowany porządek wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum stałych komisji Rady Miejskiej w Chociwlu.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie zmian budżetu Gminy Chociwel na 2022 roku.
 4. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Rocznego Programu współpracy Gminy Chociwel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021”.
 5. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Chociwel za 2021 rok.
 6. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Chociwlu.
 7. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie rozpatrzenia petycji.
 8. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie rozpatrzenia petycji.
 9. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Chociwel.
 10. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Chociwel.
 11. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu zmieniającej uchwałę Nr XLIV/289/2022 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Chociwel w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
 12. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu zmieniającej uchwałę Nr XXIII/142/2020 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Chociwel.
 14. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
 15. Komisję Rewizyjna - wydanie opinii do projektu uchwały:
   • w sprawie zmian budżetu Gminy Chociwel na 2022 r.,
   • w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Rocznego Programu współpracy Gminy Chociwel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021”.
 16. Komisja Spraw Społecznych - wydanie opinii do projektu uchwały:
   • w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Rocznego Programu współpracy Gminy Chociwel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021”,
   • w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Chociwel za 2021 rok.
 17. Komisja Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska - wydanie opinii do projektu uchwały:
   • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Chociwel,
   • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Chociwel,
   • zmieniającej uchwałę Nr XLIV/289/2022 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Chociwel w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi,
   • zmieniającej uchwałę Nr XXIII/142/2020 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
   • zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Chociwel,
   • w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników,
   • analiza gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2021.
 18. Komunikaty i sprawy różne.
 19. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Robert Kawa