Dnia 22 grudnia 2020 roku (wtorek) o godzinie 13:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu:

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Chociwlu na 2021 rok.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi na uchwałę nr XIX/120/2020 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 21 sierpnia 2020 roku.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie odpowiedzi na skargę na uchwałę nr XIX/120/2020 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 21 sierpnia 2020 roku.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa Sołectwa Bród.
 7. Komunikaty i sprawy różne.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Chociwlu na 2021 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi na uchwałę nr XIX/120/2020 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 21 sierpnia 2020 roku.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie odpowiedzi na skargę na uchwałę nr XIX/120/2020 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 21 sierpnia 2020 roku.
 8. Komunikaty i sprawy różne.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Chociwel na rok 2020.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Chociwlu na 2021 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi na uchwałę nr XIX/120/2020 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 21 sierpnia 2020 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie odpowiedzi na skargę na uchwałę nr XIX/120/2020 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 21 sierpnia 2020 roku.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa Sołectwa Bród.
 8. Komunikaty i sprawy różne.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

KOMISJA ROZWOJU, GOSPODARCZEGO ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Chociwel.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Chociwlu na 2021 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi na uchwałę nr XIX/120/2020 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 21 sierpnia 2020 rok
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie odpowiedzi na skargę na uchwałę nr XIX/120/2020 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 21 sierpnia 2020 rok
 7. Komunikaty i sprawy różne.
 8. Zamknięcie posiedzenia

Jednocześnie informuję, że ze względu na ogłoszony stan epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polski oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii, zostaną Państwu zapewnione środki ochrony osobistej. Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Chociwlu odbędzie się tylko z udziałem radnych oraz przedstawicieli Gminy Chociwel.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Robert Kawa