logo gmina

Dnia 19 czerwca 2024 r. (środa) o godz. 14:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum stałych komisji Rady Miejskiej w Chociwlu.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Analiza raportu o stanie Gminy Chociwel za 2023 r..
 4. Omówienie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chociwel wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok oraz projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Chociwla z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
 5. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu zmieniająca uchwałę nr LXIV/432/2023 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2024-2037.
 6. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie zmian budżetu Gminy Chociwel na rok 2024.
 7. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Chociwel na lata 2024 – 2028”.
 8. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chociwlu.
 9. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiem.
 10. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie przyznania dotacji na realizację inwestycji pn. „Remont i konserwacja elewacji wieży kościoła p.w. św. Piotra i Pawła w miejscowości Bród” z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Wstępnej Promesy nr EdycjaRPOZ/2022/11669/PolskiLad.
 11. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie przyznania dotacji na realizację inwestycji pn. „Renowacja kościoła p.w. św. Franciszka z Asyżu w Karkowie” z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Wstępnej Promesy nr Edycja2RPOZ/2023/7302/PolskiLad
 12. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie przyznania dotacji na realizację inwestycji pn. „Remont wieży kościoła p.w. Narodzenia NMP w Bobrownikach wraz z rewitalizacją części elewacji zewnętrznej korpusu kościoła” z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Wstępnej Promesy nr EdycjaRPOZ/2022/10613/PolskiLad.
 13. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
 14. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości.
 15. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 16. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości.
 17. Komisja Rewizyjna:
  1. stanowisko do Raportu o Stanie Gminy za 2023 rok oraz projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Chociwla wotum zaufania.
  2. zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr LXIV/432/2023 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2024-2037.
  3. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Chociwel na rok 2024.
  4. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chociwlu.
  5. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiem.
  6. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na realizację inwestycji pn. „Remont i konserwacja elewacji wieży kościoła p.w. św. Piotra i Pawła w miejscowości Bród” z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Wstępnej Promesy nr Edycja RPOZ/2022/11669/PolskiLad.
  7. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na realizację inwestycji pn. „Renowacja kościoła p.w. św. Franciszka z Asyżu w Karkowie” z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Wstępnej Promesy nr Edycja2RPOZ/2023/7302/PolskiLad.
  8. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na realizację inwestycji pn. „Remont wieży kościoła p.w. Narodzenia NMP w Bobrownikach wraz z rewitalizacją części elewacji zewnętrznej korpusu kościoła” z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Wstępnej Promesy nr EdycjaRPOZ/2022/10613/PolskiLad.
 18. Komisji Spraw Społecznych.
  1. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Chociwel na lata 2024 – 2028”.
 19. Komisja Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
  1. zaopiniowanie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
  2. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości.
  3. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
  4. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości.
 20. Komunikaty i sprawy różne.
 21. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Chociwlu

Marcin Jachura

 

Adres urzędu

Urząd Miejski w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52,
73-120 Chociwel
Telefon: +48 91 56 22 001
Faks: +48 91 56 22 076
e-mail: urzad@chociwel.pl
Godziny urzędowania
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 6:00 - 14:00

Kasa Urzędu czynna
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 13:30
piątek: 7:00 - 12:30
Burmistrz Chociwla przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach: 15:00 - 16:15 oraz środę w godzinach: 10:00 - 12:00