Dnia 25 czerwca 2020 roku o godzinie 8:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 15 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek wspólnego posiedzenia poszczególnych komisji:

 1. Komisja Spraw Społecznych

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.

  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

  3. Analiza wyników nauczania w Zespole Placówek Oświatowych w Chociwlu za rok szkolny 2019/2020.

  4. Informacja o występowaniu przestępczości, agresji, zjawiska narkomanii wśród dziecii młodzieży – stosowanie środków zaradczych w zapobieganiu tym zjawiskom przedstawionej przez pedagogów szkół, psychologa szkolnego, policję, przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  5. Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chociwlu za 2019 rok.

  6. Komunikaty i sprawy bieżące.

  7. Zamknięcie posiedzenia.

 2. Komisja Rewizyjna

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.

  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

  3. Analiza działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Chociwel oraz realizacja planu budżetu za 2019 rok.

  4. Rozpatrzenie i wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Chociwel na rok szkolny 2020/2021.

  5. Rozpatrzenie i wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat lokalnych stanowiących dochody budżetu gminy Chociwel instrumentem płatniczym.

  6. Komunikaty i sprawy bieżące.

  7. Zamknięcie posiedzenia.

 3. Komisja Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.

  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

  3. Informacja z działalności Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju za 2019 rok.

  4. Informacja z działalności Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie za 2019 rok.

  5. Rozpatrzenie i wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chociwel.

  6. Rozpatrzenie i wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Chociwel.

  7. Komunikaty i sprawy bieżące.

  8. Zamknięcie posiedzenia.

 

Jednocześnie informuję, że ze względu na ogłoszony stan epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polski oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie określenia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 792), zostaną Państwu zapewnione środki ochrony osobistej tj. (maseczki i rękawiczki oraz środki do dezynfekcji), a ponadto posiedzenie komisji będzie przeprowadzone przy zachowaniu odpowiednich odstępów między uczestnikami posiedzenia (odległość 1,5 m – 2 m). Posiedzenie odbędzie się tylko z udziałem członków komisji oraz przedstawicieli Gminy Chociwel.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Kalinowski