Dnia 20 maja 2019 roku o godzinie 13:00 w świetlicy miejskiej Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwlu przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 15 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek wspólnego posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przejęcie porządku wspólnego posiedzenia Komisji.
 3. Analiza oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Chociwel za 2018 rok.
  1. dyskusja,
  2. wydanie opinii przez Komisję Sprawa Społecznych.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chociwel za 2018 rok.
  1. Uchwała Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 23.04.2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Chociwla sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia.
  2. dyskusja,
  3. wydanie opinii przez Komisje: Skarg, Wniosków i Petycji; RGRiOŚ oraz Spraw Społecznych dla Komisji Rewizyjnej.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Chociwel za 2018 rok.
  1. dyskusja,
  2. wydanie opinii przez Komisje: Skarg, Wniosków i Petycji; RGRiOŚ oraz Spraw Społecznych dla Komisji Rewizyjnej.
 6. Komunikaty i sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie wspólnego posiedzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Wojciech Kalinowski