Dnia 15 maja 2017 r.  o godz. 14:00 w holu hali widowiskowo-sportowej  w Chociwlu, ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu.

Proponowany porządek wspólnego posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku wspólnego posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chociwel za 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Gminy Chociwel za 2016 r.
  1. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
  2. dyskusja,
  3. wydanie opinii przez Komisję RGRiOŚ oraz Komisję Spraw Społecznych dla
 4. Komisji Rewizyjnej.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał będących przedmiotem obrad XXIII sesji w dniu 17.05.2017 r.:
  1. zmieniająca Uchwałę nr XXII/145/17 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
   1. opinia Komisji Spraw Społecznych,
   2. dyskusja,
  2. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
   1. opinia Komisji Rewizyjnej,
   2. dyskusja,
  3. w sprawie zmiany nazwy ulicy Karola Świerczewskiego na Wiosenną w Chociwlu
   1. dyskusja,
   2. wydanie opinii przez Komisję Spraw Społecznych,
  4. w sprawie zmiany nazwy ulicy 25 Lecia PRL na Maszynistów Kolejowych w Chociwlu
   1. dyskusja,
   2. wydanie opinii przez Komisję Spraw Społecznych,
  5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu
   1. opinia Komisji Rewizyjnej,
   2. dyskusja,
  6. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2017 r.
   1. dyskusja,
   2. wydanie opinii przez Komisję Rewizyjną,
  7. zmieniająca uchwałę Nr XX/130/16 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2017-2022
   1. dyskusja,
   2. wydanie opinii przez Komisję Rewizyjną.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania MGOPS w Chociwlu z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Chociwel za rok 2016
  1. dyskusja.
 7. Rozpatrzenie "Oceny zasobów pomocy społecznej" za rok 2016 Gminy Chociwel
  1. dyskusja.
 8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie wspólnego posiedzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Zych