Dnia 9 lipca 2020 roku o godzinie 16:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek wspólnego posiedzenia poszczególnych komisji:

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Chociwel za rok 2019 i wydanie opinii komisji Skarg, Wniosków i Petycji dla komisji Rewizyjnej.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Chociwel za rok 2019 i wydanie opinii komisji Spraw Społecznych dla komisji Rewizyjnej.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Chociwel za rok 2019 i wydanie opinii komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony środowiska dla komisji Rewizyjnej.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Chociwel za rok 2019.
 4. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Chociwla absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2019.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Jednocześnie informuję, że ze względu na ogłoszony stan epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polski oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r.
w sprawie określenia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 792), zostaną Państwu zapewnione środki ochrony osobistej tj. (maseczki i rękawiczki oraz środki do dezynfekcji), a ponadto posiedzenie komisji będzie przeprowadzone przy zachowaniu odpowiednich odstępów między uczestnikami posiedzenia (odległość 1,5 m – 2 m). Posiedzenie odbędzie się tylko z udziałem członków komisji oraz przedstawicieli Gminy Chociwel.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Kalinowski