Dnia 25 stycznia 2021 roku (poniedziałek) o godzinie 13:30 w Urzędzie Miejskim w Chociwlu przy ulicy Armii Krajowej 52, pok. 11, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu w trybie hybrydowym. Proponowany porządek wspólnego posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie skargi na działalność Sołtysa Sołectwa Bród.
  4. Komunikaty i sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Jednocześnie informuję, że ze względu na ogłoszony stan epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polski oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii, zostaną Państwu zapewnione środki ochrony osobistej.

 

Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji

Anna Rusin-Wak

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Emilia Łaniec