W Bobrownikach powstanie "Klub Senior+"

Wniosek Gminy Chociwel na utworzenie KLUBU SENIOR+ został  pozytynie oceniony i został zakwalifikowany do przyznania Gminie jednorazowego wsparcia finansowego w kwocie 200 000,00 zł na utworzenie i wyposażenie ośrodka wsparcia dla seniorów. W ramach zadania publicznego planowane jest utworzenie KLUBU SENIOR+ w miejscowości Bobrowniki. Zadanie będzie polegało na remoncie i adaptacji pomieszczeń świetlicy oraz zakupie niezbędnego wyposażenia do funkcjonowania KLUBU SENIOR+. Grupą docelową będzie 15 osób w wieku powyżej 60 roku życia zamieszkujących na terenie miasta i gminy Chociwel. Klub funkcjonował będzie od poniedziałku do piątku w godzinach: od 15.00 do 19.00. Utworzenie KLUBU SENIORA pozwoli na przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych, będzie pomocne w utrzymaniu prawidłowej kondycji psychofizycznej seniorów, pomoże osobom starszym w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego, poszerzy ich wiedzę oraz będzie stanowiło wsparcie dla rodzin w opiece nad nimi.