Informuje się mieszkańców Gminy Chociwel, że Wojewoda Zachodniopomorski zarządził trening uruchamiania syren alarmowych i ich pracy. Działając na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu właściwości oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013, poz 96) informuję, że w dniu 1 sierpnia 2021 roku o godzinie 17:00, przeprowadzony zostanie trening uruchomienia syren alarmowych, emitujących modulowany sygnał dźwiękowy ciągły przez czas 3 minut.