Przewodniczący Rady Miejskiej w Chociwlu informuje o Uchwale Nr XXI.154.S.2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 wrzesnia 2020 roku, w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XIX/122/2020 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 21 sierpnia 2020 r, w sprawie absolutorium dla Burmistrza Chociwla z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Pobierz uchwałę (pdf, 436KB)

Sprostowanie do uchwały (pdf, 77KB)