Stowarzyszenie "WIR" zaprasza na szkolenie

Zapraszamy na szkolenia/warsztaty z zakresu rozwijania działalności gospodarczej. W związku z ogłoszonymi konkursami Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju zaprasza mikro i małych przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem wsparcia finansowego na rozwój działalności w ramach:

  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020
    lub
  • Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze - Priorytet 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.

na szkolenie, które odbędzie się 19 września 2019 roku (czwartek) w sali konferencyjnej Mamma Mia ul. Generała Józefa Bema 6 (wjazd od ul. Spokojnej) w Stargardzie. Początek szkolenia o godzinie11:00. Szczegółowe informacje w biurze "WIR", ul. Śląska 9 w Stargardzie lub na stronie Stowarzyszenia www.wir-lgd.org.pl. Zgłoszenia mailowe lub telefoniczne do 16 września.