Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego programem operacyjnym „Rybactwo i Morze” .

Termin składania wniosków: od 24 września 2018 r. do 08 października 2018 r. do godz. 15.00

Ogłoszenie do pobrania - pobierz

logo wir prow 2014