Stowarzyszenie „WIR” ogłasza konkurs 2/2021/G

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – konkurs 2/2021/G

Termin składania wniosków: od 1 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Miejsce składania wniosków: Skrzynka nadawcza w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00. Wnioski należy składać w jednym komplecie w formie papierowej i elektronicznej, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Przedsięwzięcie - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej - operacja grantowa.

Formy wsparcia: GRANT - dofinansowanie JST, instytucje kultury, do 63,63%, ngo do 100 %.

Wysokość grantu udzielona grantobiorcy nie może być wyższa niż 50 tys. zł. oraz niższa niż 5 tys. zł.

Warunki udzielania wsparcia: Wnioskodawcą zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju mogą być: JST, instytucje kultury, organizacje pozarządowe.

Ogłoszenie do pobrania (PDF, 257KB)