Sportowiec roku Gminy Chociwel

Zgłoszenia przyjmujemy do 15.02.2019 roku do godziny 15:00 na adres e-mail: dwieczorkiewiczchociwel.pl . Warunki udziału kandydatów w plebiscycie:

  • pełnoletność,
  • występowanie w zespołach z terenu Gminy Chociwel lub uprawianie różnych dyscyplin sportu w Naszej Gminie. 

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko,
  • uprawianą dyscyplinę,
  • nazwę klubu dla zawodników zrzeszonych w klubach sportowych,
  • osiągnięcia sportowe.

Po zebraniu zgłoszeń, formularz do głosowania zostanie umieszczony na Facebook'u, przez którego będzie można oddać głos na wybranego kandydata.

Burmistrz Chociwla

Stanisław Szymczak