Składanie oświadczeń o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków

Burmistrz Chociwla informuje, iż zgodnie z art. 3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019, poz. 2010.) gminy maja obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym w celu aktualizacji ewidencji Burmistrz Chociwla zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Chociwel o wypełnienie oświadczenia o posiadaniu zbiornika bezodpływowego (szamba), przydomowej oczyszczalni ścieków lub jego braku i dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Chociwlu w terminie nie przekraczalnym do dnia 18.09.2020 roku (termin pierwotny do 04.09.2020 r.). W przypadku nie złożenia oświadczenia Burmistrz Chociwla będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadania zbiornika na nieczystości płynne. Jednocześnie informujemy, że w przypadku przeprowadzenia kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych będą sprawdzane rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 915622001 wew. 221.

Pobierz wzór oświadczenia (docx, 22KB)