Dnia 17 maja 2017 r. o godz. 14:00 w holu Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwluul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się XXIII sesja Rady Miejskiej w Chociwlu VII kadencji. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Chociwel do udziału w obradach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenia kworum.
 2. Wnioski o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjecie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2017 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Chociwla w okresie między sesjami
  • dyskusja.
 5. Informacja z działalności komisji Rady Miejskiej w okresie między sesjami
  • dyskusja.
 6. Interpelacje, zapytania, wnioski.
 7. Odpowiedzi na sprawy zgłoszone w pkt. 6.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej:
  1. zmieniająca Uchwałę nr XXII/145/17 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
   • opinia Komisji Spraw Społecznych,
   • dyskusja,
   • głosowanie,
  2. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
   • opinia Komisji Rewizyjnej,
   • dyskusja,
   • głosowanie,
  3. w sprawie zmiany nazwy ulicy Karola Świerczewskiego na Wiosenną w Chociwlu
   • opinia Komisji Spraw Społecznych,
   • dyskusja,
   • głosowanie,
  4. w sprawie zmiany nazwy ulicy 25 Lecia PRL na Maszynistów Kolejowych w Chociwlu
   • opinia Komisji Spraw Społecznych,
   • dyskusja,
   • głosowanie,
  5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu
   • opinia Komisji Rewizyjnej,
   • dyskusja,
   • głosowanie,
  6. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2017 r.
   • opinia Komisji Rewizyjnej,
   • dyskusja,
   • głosowanie,
  7. zmieniająca uchwałę Nr XX/130/16 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2017-2022
   • opinia Komisji Rewizyjnej,
   • dyskusja,
   • głosowanie.
 9. Sprawozdanie MGOPS w Chociwlu z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Chociwel za rok 2016
  • dyskusja.
 10. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 Gminy Chociwel
  • dyskusja.
 11. Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Chociwlu VII kadencji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Zych