Uprzejmie informuję, że Komisja do spraw oceny wniosków na zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Chociwel w 2019 roku, na posiedzeniu w dniu 4 października 2018 roku poparła złożony wniosek pt. :Budowa placu zabaw na działce 414/9 w Chociwlu". Zgodnie z § 5 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego wskazany wyżej projekt otrzymał maksymalną ilość punktów tj. 61.

Informacja do pobrania - pobierz

Lista punktacji ocenianych wniosków - pobierz