Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz Gminy Chociwel w 2019 roku na bazie obiektu sportowego w Chociwlu i w Lisowie.

Rozstrzygnięcie - Piast Chociwel

Rozstrzygnięcie - Płomień Lisowo