rfil pgr

Łącznie 340 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostanie przekazane gminom, w których funkcjonowały przedsiębiorstwa państwowej gospodarki rolnej (tak zwane PGR-y). Rządowe wsparcie gminy przeznaczą na inwestycje. Wyniki naboru wniosków ogłoszone zostały w piątek 11 czerwca 2021roku.

Gmina Chociwel otrzyma 450 000,00 zł na realizację inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa remizy we wsi Długie”. Realizacja tej inwestycji pozwoli na rozbudowanie remizy o dodatkowe pomieszczenia powierzchni około 130 m2 przy obecnym budynku który pełni tylko rolę garażu na samochód ratowniczo-gaśniczy. Nowa część remizy będzie miała garaż na drugi samochód, szatnię, zaplecze sanitarne oraz salę na zebrania i szkolenia. Budynek będzie ogrzewany pompą ciepła, a na powierzchni dachowej położona zostanie instalacja fotowoltaiczna, o mocy pokrywającej pobór energii z całego budynku