Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej w 2020 roku na bazie obiektu sportowego w Lisowie.

Rozstrzygnięcie konkursu Lisowo - Pobierz